بیتا اخوان مدرس
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی کشور ایران

رشته های فعالیت
حقوق مالکیت فکری، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حقوق تجارت

رزومه
متولد ۱۳۶۵ در تهران/ایران. کارشناسی و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران. ورود به حرفه وکالت در تهران/ایران ۱۳۹۶.


Comments are closed.