اطلاعات تحریریه وب گاه
 
مؤسسه حقوقی محمد امیرافشاری
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاری تهران
شماره ثبت: ۳۷۶۰۶
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۵۲۹۳۹۲
مدیر عامل: محمد  امیرافشاری

 

دفتر هامبورگ:
محمد  امیرافشاری عضو کانون وکلای دادگستری شهر هامبورگ و  وکیل دادگستری در کشور آلمان می باشد.

 

قوانین شغل وکالت در کشور آلمان:
شغل وکالت در کشور آلمان در مجموع تابع قوانین شغلی به شرح زیر می باشد.
– (Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA
– (Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO
– (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG
– (Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE
Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland –
(EuRAG)
قوانین فوق در وب گاه کانون وکلای کشور آلمان (www.brak.de) قابل مشاهده می باشند.
 
آدرس بیمه مسئولیت دفتر وکالت:
R+V Versicherung AG
65181Wiesbaden
بیمه مسئولیت وکلای کشور آلمان تعهدی ناشی از فعالیتهای زیر به عهده نمی گیرد:
الف) فعالیتهای مرتبط با دفاتر و شعب دفتر وکالت که در خارج از کشور آلمان واقع شده اند،
ب) مشاوره و وکالت در زمینه ای غیر از قوانین قاره اروپا و
ج) فعالیت وکیل در دادگاه های خارج از قاره اروپا.
 
مرجع اتحادیه اروپا برای رسیدگی اینترنتی به دعاوی:
http://ec.europa.eu/consumers/odr
 
مابقی وکلای معرفی شده در این وب گاه، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و وکلای دادگستری در کشور ایران می باشند.

Comments are closed.