تهران- بلوار جنت آباد جنوبی، نبش میدان چهارباغ، پلاک ۱۴۸، طبقه ۴، واحد ۵۰
مؤسسه حقوقی محمد امیرافشاری
کد پستی ۱۴۷۴۷۵۴۳۷۴

ایمیل:
de@geast.org
فرم مکاتبه

تلفن:
۴۴۴۷۵۸۰۵ ۹۸۲۱+
۴۱۳۴۹۸۷۰ ۴۹۴۰+

دورنگار:
۴۴۴۶۹۸۰۶ ۹۸۲۱+
۴۱۳۴۹۸۷۱ ۴۹۴۰+

ساعات اداری:
شنبه تا چهارشنبه ۱۰ صبح الی ۵ بعدازظهر

تعطیلات عمومی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی

آدرس پستی در آلمان:
c/o Dimke, Rothenberg & Partner
Beim Strohhause 27
 20097Hamburg

Comments are closed.